Informacja o prywatności

W Antico Borgo di Ghiora traktujemy poważnie Państwa prywatność i zdecydowanie odrzucamy jakąkolwiek forme spamu. Ponadto przestrzegamy wszystkie zobowiązania wynikające z dekretu 196/2003, gwarantujemy najwyższą wagę co do ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem i natychmiastowo usuwamy z naszej listy jakiekolwiek wnioski w tym zakresie.

Informujemy więc Państwa:
  • Administratorem danych jest prawny przedstawiciel borgo Ghiora w osobie dr Lucca Biancucci
  • Państwa dane w żadnym wypadku nie zostaną ujawnione w sieci lub przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem wszelkich wymogów prawnych i technicznych potrzeb związanych z realizacją usługi
  • dostarczenie wymaganych usług zostanie zrealizowane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przez prawnego przedstawiciela i inne organy do tego uprawnione
  • przekazywanie danych jest przeznaczone na dostarczenie wymaganych usług, sporządzanie statystyk i wysyłanie informacji promocyjnych, zarówno w formacie cyfrowym jak i papierowym
  • w każdej chwili mogą Państwo poprosić o darmowe sprawdzenie, usunięcie danych lub zmianę danych, lub otrzymać listę organów uprawnionych, pisząc na adres info@anticoborgodighiora.com, lub kierowanie w formie pisemnej do: Antico Borgo di Ghiora, Loc. Ghiora, 184 - 52010 Subbiano (AR) - Włochy